Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

GIẢI PHÓNG ĐI ANH - Thơ Chương Hà



Tủi nhục chưa? 
Vì chén cơm cho anh, vì gia đình túi gạo 
Anh bán linh hồn cho quỉ dữ 
Xâm lăng miền nam giết hại đồng bào 
Giải phóng văn minh, tự do, nhân bản 
Xua toàn dân vào cộng sản quĩ đạo  
Giờ quê hương khổ nạn 
Toàn dân đói khô , điêu linh 
Anh có thấy lương tâm giằng xéo  
Giờ anh đủ gạo ăn 
Sao vẫn cố vinh thân luồn cuối 
Củng cố cho họ khủng bố, hà hiếp dân lành 
Họ dâng từng mảnh đất của cha ông 
Đem thân nô lệ giặc Tàu 
Anh ơi! ta nòi giống Việt Lạc Hồng 
Có quê hương, còn tổ quốc 
Đất nước hơn bốn ngàn năm khổ công ông cha gầy dựng 
Dân ta luôn quyết một lòng 
Với giặc Tàu không đội trời chung 
Thức tỉnh đi anh! 
Không còn gì tủi nhục hơn  
Lại tự tra gông vào cổ 
Đừng hèn với giặc mà ác với dân, 
Như khi xưa họ ác với anh  
Với ruột thịt ,đông bào anh rành rành 
Nhục với quê hương 
Tủi vong linh tiên tổ 
Giải phóng đi anh! 
Ta hãy cùng nhau vùng lên diệt loài quỉ dữ 
Cho chín mươi triệu đồng bào thoát khỏi tai ương 
Mang tự do, độc lập, thanh bình thật sự cho quê hương.
Chương Hà 
Tháng Tư Đen 2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét