Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

TRÓT LỠ - Thơ Huỳnh Tâm Hoài


Tôi đã trót tin giáo điều Cộng sản
Một ngày mai thế giới sẽ Đại Đồng
Một ngày mai đất nước sẽ Vinh Quang
Tôi mê mãi theo bước đường tranh đấu
Cha tôi hy sinh trong thời kháng Pháp
Chắc cha cũng nghĩ ngợi giống như tôi
Chắc lúc chết cha kiêu hảnh tuyệt vời
Vì lúc đó người biết chi Cộng sản
Tôi ra Bắc mấy mươi năm mê sảng
Mơ con đường giải phóng quê hương
Bao nhiêu người trở lại miền Nam
Vẫn bước tới con đường tranh đấu
Bao lớp trẻ đi bị hỏa mù che dấu
Thề ra đi chẵng hẹn lúc trở về
Sau 30 tháng Tư mới vở lẻ ra
Mới tỏ rỏ…mình bị lừa cả đám
Những người như tôi khóc cười ta thán…
Sống đau buồn và chết hận nghìn thu
Cộng Sản đâu?Một loại thuyết hỏa mù
Mà hàng triệu người đã vùi thân oan uổn
Bọn chóp bu ểnh ương hồ đốn
Chia nhau quyền hưởng lộc lợi thênh thang
Họ bán từng phần tổ quốc Việt Nam
Và họ chắc sẽ bán luôn Tổ Quốc!
Tôi tiếc đời tôi trót làm tên ngu ngốc…
Giờ vẫn hèn...ngồi khóc...lỡ bước đi...!


Huỳnh Tâm Hoài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét