Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

CHÚNG TÔI ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG - Thơ Chương HàĐất nước bị bức tử vào tay giặc xâm lăng
Nhưng chúng tôi đi mang theo quê hương
Mang tức tưởi hờn căm đan vào niềm hy vọng
Vẫn kiêu hảnh từng hết lòng vì nước vì dân
Sống chết vì chánh nghĩa cho tự do, độc lập trường tồn.
Quê hương chúng tôi không chỉ là chùm khế ngọt
Đất nước chúng tôi không chỉ căn hộ và vòi nước
Nó là vòng tay cùng khổ nạn,cùng chí hướng,
Đùm bọc , sẻ chia nhau nơi xứ lạ bốn phương
Cùng xây dựng tương lai truyền từng thế hệ cháu con
Ngày nào đó đạp đổ bạo quyền
Giải thể chế độ bịp bợm, vô thần
Vô nhân đạo, hại dân, hại nước
Lòng chúng tôi trước sau như một
Người Việt còn, khắp nơi thế giới một lòng
Ngọn lửa quê hương luôn nhen nhúm trong hồn


Chương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét