Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

BỐN MƯƠI NĂM QUÁ ĐỦ - Thơ Chương Hà


Các anh đã giảphóng miền nam khỏi tự do, dân chủ
ĐuổgiặMỹ chẵng thấđượgì nào
Nhưng anh đã giết hại bao nhiêu đồng bào
Hành đòthù khắcátrạtù cảtạo
Giựt đất. Giành nhà
Gầđựng công an, côn đồ , giết người cướp của
Đày dân tậrừng sâu, nướđộvùng kinh tế ão
Gom góp cho đảng, rúrỉa dân đen tận xương máu
Giàđạmồ mả tổ tiên
Cúng hếcả cho Tàu
Bốn mươi năm các anh đã thấy đủ
Dân bị bóhọng hết kêu ca
Đứng lên nói, liềbị đánh đập , khảo tra
Vập cho chết hay tù đàsuốt kiếp
Bốn mươi năm tưởng lòng dân đã chết
Bốn mươi năm chúng tôi vẫn còn đây
Đuốtự do sẽ đốt lương tâm kẻ nô lệ tày trời
Tộđồ dân tộc.Dâng nước cho giặc
Hồn thiêng sông núsẽ tru diệloàquỉ dữ phản trắc
Con cháViệt Nam luôn vẫvùng dựng cờ chính nghĩa muôn mặt
Sẽ dồvề xây dựng lại quê hương
Tự do, dân chủ, độc lập, phú cường
Cộng đảng vô nhân không còxẻđất chôn thân


Chương Hà 4-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét