Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Tháng Tư Ngậm Ngùi. - Thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao
Tháng Tư bao nỗi ngậm ngùi!
Tháng Tư chôn chặt niềm vui cõi lòng,
Tháng Tư  bao nỗi long đong...
Tháng Tư về với nỗi lòng quạnh hiu!
Đời đưa nắng sớm mưa chiều.
Tháng Tư lỡ cuộc với nhiều đau thương,
Tháng Tư bao những đoạn trường...
Tháng Tư từ đó tha phương xứ người.
Kể từ vắng tiếng nhau cười,
Tháng Tư với những ngậm ngùi chia xa,
Tháng Tư còn mãi trong ta
Những đau thương chẳng phôi pha với đời
Từng đêm lặng ngắm mây trời,
Gởi tang thương cũ về nơi xa mù...
Giờ như chiếc lá mùa thu,
Vàng rơi theo  gío mịt mù xa xăm...

NguyễnTiến QuỳnhGiao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét