Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

TRẢ LỜI CHO CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM - Nguyễn Văn MỹĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH      ĐẤT NƯỚC MÌNH BUỒN QUÁ ĐÓ EM

Đất nước mình ngộ quá phải không anh               Đất nước mình đần quá đó em
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn                  
Hơn bốn ngàn tuổi mà người đần cả đống   
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm                       Lớn tuổi già rồi mà vẫn còn ham sống
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi       
Luồn cúi u mê trước những bất công

Đất nước mình lạ quá phải không anh                   Đất nước mình ngu quá đó em
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ                  
Tượng ông Lênin vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ                        
Tượng ông Hồ mấy trăm nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay           
Dân chúng đói dài còn nịnh Tàu chống Mỹ

Đất nước mình buồn quá phải không anh              Đất nước mình còn tí xíu đó em
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc                 
Biển mất, đồng khô, cỏ cây chiết tiệt
Rừng đã hết và biển thì đang chết                          
Rừng không còn và biển của chú ba
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa         
Những con hổ nhớrừng và cá biểntrởthành ma
Đất nước mình thương quá phải không anh           Đất nước mình dốt quá đó em
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại 
Lãnh tụ dân ta mới học đến lớp ba
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải  
Tham nhũng điêu ngoa đè dân cưỡi cổ 
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu.      
Trước mắt nămchâu làm sao khônxấuh  

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh                             Đất nước mình đang xuống hố đó em
Anh không biết em làm sao biết được                      
Rõ như ban ngày sao ai không biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước    
Chẳng cần hỏi trời xanh, người sau hay kẻ                                                                                                                                            trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu.                             
Xin trả lời em là đất nước sẽ về tàu.

Trần Thị Lam, Gv Trường Chuyên - Hà Tĩnh                     Nguyễn Văn Mỹ, California                                                                                                                                       4/29/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét