Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

THÁNG TƯ PHẢI NHỚ NGHÌN NĂM NỮA - Thơ Alfa Lâm Hoài Thi


. 

Tháng tư nắng lửa cùng hoa đỏ 
Thiên hạ lầm than máu lệ trào 
Ngày vẫn là ngày muôn thuở trước 
Mà sao ta thấy bóng đêm thâu 
. 
Tháng tư đâu nói lời chia cắt 
Cớ sao trăm họ tuôn biển Đông 
Oan khiên chất ngất đau trời đất 
Đất thảm trời sầu ai nhớ không ? 
. 
Tháng tư uất nghẹn cao thành núi 
Người có môi chẳng thốt nên lời 
Xao xác đòan binh rời tay súng 
Nén lòng nuốt nhục ém niềm đau 
. 
Tháng tư khói lửa nung trời rộng 
Lửa đốt lòng ai dậy uất hờn 
Xếp giáp hạ kỳ sầu vong quốc 
Máu xương chưa trọn nợ núi sông 
. 
Tháng tư vết chém còn mưng mủ 
Liều thuốc thời gian há chữa lành 
Nghìn năm tiếp nối nghìn năm nữa 
Núi oán sông hờn suốt sử xanh  
. 
Tháng tư phải nhớ nghìn năm nữa 
Càng nhớ đừng quên nghìn năm sau 
. 
Alfa Lâm Hoài Thi 
Tháng Tư Đen 2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét