Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Có Nói Nhiều Cũng Chỉ Bấy Nhiêu - Thơ Nhạc Nghiêu Minh


có nói nhiều cũng chỉ bấy nhiêu
dù bao sông nước nắng hay chiều
dù trong nỗi nhớ và, nỗi nhớ
vì em, tôi chỉ nói: tôi yêu!


có nói nhiều cũng chỉ bấy nhiêu
dù bao nhiêu chuyến đi và về
dù bao đưa đón rồi đưa đón
chỉ cần nắm tay em. Tôi yêu!


bao nhiêu năm tôi đã nói nhiều
trong cơn mưa hay tuyết đổ xiêu
nói khi cuối nắng hoàng hôn xuống
nói đến khi nào hết nói nhau


giờ nói nhiều cũng chẳng ai nghe
dù trong thinh lặng bóng sắt se
nhìn quanh, mình đã vắng nhau từ đó
chỉ nói cùng sương cỏ mây che!


NGHIÊU MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét