Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

CHƯA TÀN KHÓI NHANG - Thơ Huỳnh Tâm HoàiHơn 40 năm biển chưa ngừng
Vỗ con sóng nhớ trong từng giọt đưa
Xác, xương đáy biển rả chưa?
Chắc còn lăn lốc nước lùa rong rêu
Hoang hồn dờ dật quạnh hiu
Theo hương nhang khói bóng liêu xiêu về
Mẹ ngồi vọng nhớ đê mê
Nhang còn khói tỏa vỗ về hồn con
Ầu ơ…Con ơi!...Hởi con!
Xác trôi về đâu … ? Mẹ còn đợi mong
Tháng Tư ra biển mẹ trông
Nhấp nhô sóng vỗ đôi dòng mắt cay
  
Huỳnh Tâm Hoài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét