Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

HỒN DÂN TỘC - Thơ Chương HàNhững ai đã chết vì sông núi
Sẽ sống muôn đờvớnúi sông”

Đấnước tôi sanh bao vị anh hùng
Để tôi hảnh diệlàm người dân Việt
Nợ núi sông tôi vững tâm gánh vác
Khi giặthù cògiàđạp quê hương
Người dân tôi sẽ hy sinh tới giọt máu cuối cùng
Quyếgìn giữ sơn hà từng tấc đất
Có ngàn người bị giết
Hàng triệu người sẽ bất khuất vùng lên
Sẽ cùng nhau mộdạmộlòng
Quésạch hếkẻ thù dân tộc
Sẽ cương quyết giữ tự do, độc lập
Để muôn dân có đờsống bình an
Thân nhược tiểu nhưng chưa hề khuất phục ngoại bang
Trên thế giới vẫn Việt Nam , đời đời ngạo nghễ


Chương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét