Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Hoàng Ngọc Văn họa Thơ Ngô Minh Hằng - THÁNG TƯ THẮP NÉN HƯƠNG LÒNGTháng Tư ! Li tháng Tư bu!
Nh quê lòng cháy, mt tuôn l nng
Git đau vì núi, vì sông
Git bun ý kiếm tình cung l làng ...
Git thương dũng khí tri Nam
Vì đâu rã ngũ, tan hàng, thm không !!!
Git cho con Lc, cháu Hng
Tháng Tư ngàn vn nhánh sông xa ngun!                  
Tháng Tư, ôi, tháng Tư bu!
Máu đào đ sóng trùng dương my tng
Rng xanh nh git l thm
Mt lòng m hp, my thân xác tù !
Đau này còn đến thiên thu
Ni oan chưa gii, hn thù chưa nguôi !!!
Đng thêm la m, hi người
Hp hòa dân tc, đp bi quê hương !
Tháng Tư, nếu có tình thương
Sao dân chết bi bo cường, dã man ?!
 
Tháng Tư, xin thp tun nhang
Khóc hn Anh Lit gia làn khói đau !!!
 
 Ngô Minh Hằng
  
THÁNG TƯ
THP NÉN HƯƠNG LÒNG
 
(TThay nén hương lòng, kính dâng linh hồhồn Anh Hùng T Sĩ và đng bào Vit NNam đã  oan thác đau thương trước, trong và sau ngày 30 tháng Tư đen 191975)
 
Cũng tháng Tư, tháng Tư buồn,
Thương quê, nhớ nước, mắt tuôn giọt nồng.
Càng đau vì chuyện núi sông,
Càng buồn vì chuyện kiếm cung, xóm làng.
Giọt buồn trạnh nhớ trời Nam,
Vì đâu rã ngũ, tan hàng, thấy không?
Thương thay, con cháu Lạc Hồng,
Tháng Tư, ngàn vạn nhánh sông về nguồn!
 
Lại tháng Tư, tháng Tư buồn,
Máu đào nhuộm đỏ, trùng dương tầng tầng.
Rừng xanh nhỏ lệ âm thầm,
Một ngôi mộ nhỏ, mấy thân tội tù!
Đau này, đau đến mấy thu ?
Nỗi oan chưa trả, oán thù chẳng nguôi!!!
Lại thêm lừa mị, ới người,
Hòa hợp dân tộc, tô bồi cố hương!
Tháng Tư, nếu vẫn lòng thương,
Sao dân chết bởi bạo cường, lan man?!
 
Tháng Tư, xin thắp nén nhang,
Khóc hồn Liệt Sĩ, với hàng lệ đau!!!
 
HOÀNG NGỌC VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét