Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

NGƯỜI LÍNH CUỐI CÙNG - Thơ Lão Mã Sơn/Trần Gò Công

Inline image
 
    
          Hỡi anh lính cuối cùng trên đường phố
          Nước đã mất rồi, anh sẽ về đâu?
          Đơn vị anh tan rã đã từ lâu
          Một mình anh, hai tay hai khẩu súng
 
          Anh là chiến sĩ can trường, anh dũng
          Chống quân thù đến giờ phút cuối cùng
          Đáng được vinh danh là một người hùng
          Dù chiến bại, địch kiêng oai nễ mặt
 
          Bổn phận người trai, đôi vai gánh nặng
          Nợ quốc gia, và nợ với gia đình
          Với  tổ quốc, Anh đã  trọn phận mình
          Nhưng còn nợ Mẹ già ơn dưỡng dục
 
          Chiến hữu lưu vong chúng tôi cầu chúc
          Anh yên lành để trở lại quê nhà
          Hãy tạm quên đi nỗi buồn thua cuộc
          Để chăm lo cho vợ yếu, Mẹ già

          Nếu Anh vẫn còn yêu nước, thương nhà
          Hãy chờ đợi  sẽ có ngày phục quốc
          Nước Việt Nam chỉ tạm thời bị mất
          Lá cờ Vàng sẽ trở lại Quốc Gia.
 
                               Hoa Đô, Mùa Tháng Tư Đen
                               Lão Mã Sơn/Trần Gò Công
 

Bức ảnh tạo cảm tác thành thơ nầy do Ký giả chiến trường, Nguyễn Đình Đạt chụp được, ngày 30-4-75, trên đưòng phố Saigon, khi quân VC đã tràn ngâp Thủ Đô VNCH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét