Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

“ĂN” MỪNG THÁNG TƯ? - Thơ Ý Nga - Nhạc Tháng Tư Buồn - Hồn Tử Sĩ
Quan to, “tướng” lớn yếu hèn
Giặc vào sát nách còn quen chơi bời?
Trung Ương “người lạ” làm trời
Biểu sao cắc-ké-mấy-đời chẳng nghe.
 
Cao quyền ăn… bẩn chia phe
Thương dân thấp cổ, vỉa hè đói meo,
Lang thang lếch thếch dân nghèo,
Sang giàu chỉ thấy leo nheo đảng, đoàn.
 
Tiền đâu hưởng thụ bầy, đàn?
Của ăn, của để giang san sá gì
Giặc vào đường bệ oai nghi
Sai đâu chạy đó, biên thùy mở toang,
Mặc dân hốt hoảng, kinh hoàng
Chống Tàu xấc bấc, xang bang, nhọc nhằn.
 
Ngoại giao nhặt rác xin… ăn
Bên trong đào hố. Dân lăn nơi nào?
Mốt mai giặc Hán tràn vào
Tha hồ mặc sức mà cào rác… xơi!
Ăn… mừng thống nhất nơi nơi:
Người quen thành lạ, tả tơi gối quỳ
May ra sẽ phải lết, đi
Tháng Tư: khóc trước hoàng kỳ ăn… năn!

Ý Nga*12.4.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét