Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Tháng Tư - Thơ Tha NhânTháng Tư chính nghĩa dập vùi
‘’Gọng kềm Lịch Sử’’ siết người tha hương
Tháng Tư mang nặng tủi buồn
Tháng Tư vai gánh nỗi hờn lưu vong
Tháng Tư uất hận ngập dòng
Tủi sầu thương tiếc ngất trong tim buồn
Cho dù ngựa nản chân bon
Chinh nhân da ngựa vẫn còn ước mơ
Xin em tay tiếp vá Cờ
Để anh dệt nốt giấc mơ nửa ngày…!! 
Tha Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét