Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Sinh Nhật Tháng Tư - Thơ Hải Phương


Monday, April 3, 2017

THÁNG TƯ TA BẮT CHƯỚC LOÀI VƯỢN GIÀ LÀM NHÁP THƠ 

TẶNG EM TÓC THƠM MÙI CỎ TÍA


tặng Trương Gia Vy, 

Họa sĩ Đinh Cường vẽ Trương gia Vy
                                                                         


sinh nhật tháng 4.

Sáng nay ta cứ cũ đón chào em ngày rất mới
nét đồng dạng cứ lập dị đồng dạng mà lại khác biệt như mặt trời mỗi ngày
nghiêng trên vách trí nhớ xế bóng
ta lưng lưng hoàng hôn mặc dầu nét sơ sinh rực rã.

Sáng nay ta cứ cũ đón chào em ngày rất mới
biển cựa mình đổi hướng nội tàng gió tháng tư nghịch chiều thốc tháo em sinh 
ra giữa tồn lưu héo hắtmùa này ở quê nhà cồn bãi cựa mình vô số cá ngừ cá 
nục tanh tao ghe bến thân thiết cồn cát Phan Rí nắng chang chang buổi trưa 
buồn hiu gối đầu nằm phơi mình la liệt con dông chạy quanh bụi cây mai 
dương lá nhỏ gai nhọn lấp lánh.

Sáng nay ta cứ cũ đón chào em ngày rất mới
chạy miết chạy miết không hết nỗi long đong tất tả tiếc thương theo mãi
vạt đêm nội dung cựa mình heo hút tua tủa
ta bỏ lại ta trên núi
xuống phố làm nháp thơ
con chữ bốc mùi phố chợ .

Sáng nay ta cứ cũ đón chào em ngày rất mới
bài diễn văn ở đoạn cuối cử tọa rúc sâu vào bàn ghế
mặc dầu diễn xuất tồi
đột nhiên ta vỗ tay ta háo hức
rồi sau cùng cũng rúc sâu vào bàn ghế trốn
nghĩ về ngày mai không còn dấu vết người trên trái đất
nghi ngờ dòng sông của nội
ngừng chảy.

Sáng nay ta cứ cũ đón chào em ngày rất mới
đổi kiểu uống cà phê với chùm mây trắng và tóc tía trộn lại dậy mùi cogito ergo 
sum đột nhiên thấy ta hiện hữu nhưng chưa là người di chuyển bốn chân trong 
hành lang em nguy nga hóa kiếp đột nhiên bắt chước tiếng vượn rống lên thảm 
thiết rất thật vượn trong cõi người thiên hạ.

Sáng nay ta cứ cũ đón chào em rất mới
bình minh thức dậy hớn hở
ta sơ sinh rộn rã
rao ráo vết thương không lành lặn
dù mất dù còn làm sao được (em)
quá khứ đã đi qua dấu hình trái tim rỗng máu.

Tháng Tư Ta Bắt Chước Loài Vượn Già Làm Nháp Thơ Tặng Em Tóc Thơm Mùi 
Cỏ Tía Hong Trăng Vừa Đủ Ngậm Vành Thiên Cổ.  

tháng tư ở san jose
hai ngàn mười hai
HẢI PHƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét