Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

HƠN BỐN CHỤC NĂM “GIẢI PHÓNG ?!”- Thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Bốn chục năm hơn Tổ Quốc ơi !
Dân oan càng lúc khóc kêu trời.
Tự do hạnh phúc nào đâu thấy,
Tù ngục cùm gông quá lắm rồi !
Chế độ ác dân hèn với giặc,
Chánh quyền hại nước thảm cho đời !
Luật rừng cai trị quan tham nhũng,
Giải phóng gì đâu... theo Chệt thôi...!
             
  Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét