Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Em Mười Sáu - (M16) Thơ Trần quốc Bảo


Kết quả hình ảnh cho hinh anh nguoi linh vnch
benguyen

Ta với Em mười sáu thuở nào
Chúng mình vừa gặp đã yêu nhau
Trong cơn thác loạn trao thân phận
Ôm xiết ghì em giữa chiến hào
 
Ánh hỏa châu soi rực chiến hào
Kề vai áp má chốn binh đao
Tuy không hò hẹn mà sinh tử
Mà chẳng rời tay một phút nào
 
Đâu quản gian truân nguy hiểm nào
Băng ngàn lũng thấp vượt đồi cao
Bốn vùng chiến thuật mình khăng khít
Mỏ vẹt, Khe xanh, đến Hạ Lào
 
Kỷ niệm không quên ở Hạ Lào
Đêm vùng hoả tuyến đẹp trăng sao
Đưa nhau vào trận như vào mộng
Ta tắm em trong suối máu đào
 
Từng biết bao phen nhuộm máu đào
Tung hoành Bến hải tới Cà mâu
Diệt thù, quyết bảo toàn sông núi
Gối đất nằm sương trấn địa đầu
 
Thép lửa bừng hoa tại tuyến đầu
Ai ngờ một thoáng đã tàn mau
Ta đi cúi mặt lìa sông núi
Lê bước chân hoang khắp địa cầu
 
Duyên cũ không như ý sở cầu
Nửa chừng dang dở bởi vì đâu
Xưa nay Lính và Em mười sáu
Tình vẫn mang mang vạn cổ sầu
 
Quốc phá Gia vong vạn cổ sầu
Nhưng còn sông núi, vẫn còn nhau
Chúng mình ươm lại hoa đầu súng
Dành lại Quê Hương một thuở nào!.
 
Image result for m16 rifle gif
 
Kết quả hình ảnh cho hinh anh nguoi linh vnch
 
Trần Quốc Bảo 
                           
                      

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét