Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

DẬY LÊN MAU BÀ CON ƠI ! - Thơ Lê Cẩm Thanh - Tampa FLTổ quốc bao phen nghiêng ngả vì 
Bọn Tàu phươngh Bắc mộng cuồng si 
Ông cha khốn đốn gượng rồi đứng
Không lẻ cháu con lại cúi quỳ  
Nhục nước cận kề đầy tủi hổ 
Điêu linh vạn thuở kẽ khinh khi 
Đứng lên con cháu dòng Hồng Lạc 
Thế giới năm châu gắng sánh bì 

Sánh bì Thế giới với năm châu 
Hòn ngọc Viễn Đông rực rở màu 
Đất nước bởi đâu sinh họa Cộng 
Lòng dân ly tán ngập thương đau 
Đứng lên không thể nào ngần ngại 
Vùng dậy sá chi khát vọng Tàu 
Nhân loại đang đồng hành yểm trợ 
Mau lên dân Việt ... dậy lên mau   ./

         LÊ CẨM THANH   Tampa  FL  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét