Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

XUỐNG ĐƯỜNG ĐI !!! - THƠ trần Quốc Bảo

Inline image


Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …
Xuống đường tranh đấu, quyết vì Giang san
Mất rồi! Bản dốc, Nam Quan
Đảng hèn, dâng đất Việt Nam cho Tầu
Nước non như mất cái đầu!
Bản đồ Đại Việt có đâu thế này! 
.
Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …
Xuống đường tranh đấu, quyết vì Non sông
Hỏi tội -  tên Phạm Văn Đồng
Ký “công hàm” hiến biển Đông cho Tầu?
Hoàng Sa, Trường Sa nay đâu?
Rõ ràng bán Nước để cầu công danh!
.
Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …
Xuống đường tranh đấu, quyết vì Quê Hương
Tất đất, là tấc máu xương
Tham tiền, hiến đất cho phường xâm lăng
Vân đồn, Phú quốc, Vân phong
Của dân, Đảng lấy bán phăng cho Tầu?
.
Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …
Xuống đường đòi lại những gì của dân
Bao năm Đảng ác muôn phần
Cướp vườn, cướp ruộng, cướp sân, cướp nhà
Dân oan cùng cực xót xa
Đường cùng! Thà chết, chúng ta xuống đường! 
.
Xuống đường đi! … Xuống đường đi! …
Xuống đường đòi phải thực thi nhân quyền
Xuống đường đòi sống bình yên
Xuống đường đòi lại chủ quyền Quê Hương
Giơ cao khẩu hiệu lập trường
Tòan dân anh dũng xuống đường đấu tranh

                 Trần Quốc Bảo
                    Richmond, Virginia
               Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
            quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét