Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

CHÚC MỪNG SINH NHẬT Thành viên Thơ Văn Lạc Việt - Thơ Phương Hoa

(Thể Tập Danh – Điểm danh tám vị có sinh nhật tháng 4, 5, 6 kỳ này) 
 

PHƯƠNG HOA kính chúc tỷ cùng huynh 
GIAO CHỈ tiên sinh khỏe...hết mình 
LÊ HẢI tâm từ thiên hạ phục 
TONY cao ấn Hacker kinh 
THƯỞNG HOÀNG nghi lễ “siêu” bài bản 
MẠNH ĐẠT thi ca tuyệt trữ tình 
THÁI PHẠM web nhà tràn sức sống 
Riêng “nàng” NGỌC BÍCH mãi tươi xinh 
 
Tươi xinh duyên kết với VĂN THƠ
LẠC VIỆT tình thương ngập bến bờ 
Thuyền trưởng CHINH NGUYÊN đầy nhiệt huyết 
Con tàu DÂN CHỦ ngút đường tơ 
Bảo tồn quốc tuý dân HỒNG LẠC
Gìn giữ quốc hồn đất MẸ CƠ
Chờ lúc đập tan quân GIẶC CỘNG
TIÊN RỒNG con cháu vẹn niềm mơ 

     Phương Hoa - 06/23/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét