Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

CẢ NƯỚC ĐẤU TRANH - Thơ Tố NguyênDân  tộc  ta  bốn  nghìn  năm  văn  hiến
rất  hiền  hòa  nhân  ái  và  bao  dung
sống đức độ giữ tam cương ngũ thường
trai thanh gái đảm vẹn toàn lễ nghĩa
nước láng giềng Tàu phương Bắc độc địa
đất rộng dân đông ôm mộng xâm lăng
tham lam đã đô hộ suốt nghìn năm
đã bao phen thua nhục nhã bỏ chạy
bởi uy hùng các triều vua ta đánh , dạy
nuốt được đâu mà cũng vẫn chưa chừa
nhờ  thuyết Cộng xúi tên cáo già Hồ
rất ranh ma gian hùng dùng gian dối
với chiêu bài Cộng Hòa chủ nghĩa xã hội
núp  Vô  Sản   hầu  ra  sức   vét   vơ
phản Tổ Tông phò ngụy thuyết Tam Vô
Tàu xâm lăng khỏi cần đem quân đánh
sẵn có Đảng Lao động trá hình Cộng Sản
cờ 1 sao  sẽ nhập cờ 6 sao cùng đỏ màu
mật ước Thành Đô Hán hóa chẳng bao lâu
Đồng Bào ơi quyết đứng lên chứng tỏ
diệt xâm lăng Việt trá Tàu bao năm gian khó
địch là Đảng Cộng Sản Việt Cộng tay sai
Tàu không dám xua quân sợ chạy dài
xóa bỏ  Đảng kẻ thù chính là Việt Cộng
công an , bộ đội mở mắt nhìn thực sững
hãy quay súng trở về  giúp đỡ đồng bào
Thế Giới Tự Do  hỗ trợ góp công lao
lấy lại đảo biển Đông cùng biên ải
Dân tộc hùng cường đừng bao giờ sợ hãi
từ tay không bẻ gẫy cuộc xâm lăng
bài học xưa :” đem Đại nghĩa thắng Hung tàn
lấy Chí Nhân thay Cường Bạo “ .
 
Tố Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét