Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Thơ “mì ăn liên”! - Thơ Hồ Công Tâm[1]

XOÁ XỔ ĐẢO VE CHAI!

Tướng McKenzie Ngũ Giác Đài
Ngôn rằng Tàu Khựa chớ đùa dai!
Biển Đông cảnh báo quân bành trướng,
Hàng Hải tự do luật triển khai.
Tiến tới chặt phăng “đường chín đoạn”
Sẵn sàng xoá xổ “đảo ve chai”!
Liên minh Mỹ, Nhật, Úc và Ấn
Tứ Giác Kim Cương há ngán ai
June 1, 2018

HỒ CÔNG TÂM

[2]

PHƯỢNG HOÀNG QUY NAM Ổ

Kinh Tế Đặc Khu chuẩn dự phòng:
Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong…
Vẹm dâng lãnh thổ xin ân thưởng
Chệt nắm hầu bao bắt phục tòng
Đại đế thiên triều cười dã lã
Đình thần thuộc địa rối bòng bong
Phượng hoàng sải cánh quy nam ổ
Hán tặc hò reo thoả tấc lòng
June 2, 2018

HỒ CÔNG TÂM


[3]

TỘI ĐỒ BÁN NƯỚC

Cắt đất cho thuê 99 năm
Tội đồ bán nước… phải băm vằm
Đặc khu kinh tế trao quân giặc
Yếu điểm quan phòng hiến ngoại xâm
Đại biểu bù nhìn đà thuận thảo
Quốc dân thức tỉnh tỏ hờn căm
Xuống đường phản đối bày gian đảng
Gào thét đồng hành… há ngậm tăm ?!!!
June 3, 2018

HỒ CÔNG TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét