Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

NHẤT TRÍ ĐỒNG HÀNH - Thơ Hồ Công Tâm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

Rút tiền ra khỏi Ngân Hàng
Quyết không đóng thuế cưu mang giặc Hồ
Đổi tiền Hồ, giữ tiền Đô
Đình công bãi thị đổ xô xuống đường
Biểu tình kẹt cứng phi trường
Với xe gắn máy… chủ trương ôn hoà
Cạo đầu mặc áo cà-sa
Bàn thờ Phật cũng khiêng ra cản đường
Tụng kinh gõ mõ cúng dường
Ngàn năm công đức diệt phường Tam Vô
Từ Bi Cứu Khổ Nam Mô  
Ông Sư Bà Vãi Thành Hồ năm xưa…
Ngựa xe kẻ đón người đưa
Hô phong hoán vũ làm mưa một thời
Về đây hoan hỉ cứu đời
Từ Bi Bác Ái cứu người trầm luân
Về đây Trảy Hội Vào Xuân 
Thiện Nam Tín Nữ theo chân Chiên Lành
Toàn tâm nhất trí đồng hành
Diệt bày Quỷ Đỏ tan tành ra tro…
Trọng, Quang, Ngân, Phúc co ro
Tang gia bối rối dở trò chi đây
Nhất sinh thập tử phen này
Ba Đình sập tiệm bó tay đầu hàng
2018


HỒ CÔNG TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét