Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

NGU HẠI HẾT CỠ - Thơ Đồ Quảng
Rước Khu Chế Xuất vào nhà,
Mở đường Chệt đoạt sơn hà nước Nam.
Buồn thay một lũ ngu tham,
Hại dân bán nước, nhục làm tay sai.


Quá mê quyền lực, tiền tài,
Khiến dân nô lệ khổ dài ngàn năm.
Đời người một thoáng bao lăm,
Giàu dơ, gian ác, dễ nằm hưởng đâu.

Dân thù, than oán dài lâu,
Thịnh suy, lẽ tạo thâm sâu nhản tiền.
Cùng đường, dân chẳng để yên,
Không còn chịu kiếp trâu hiền dễ sai.

Nỗi lên đuổi giặc thù dai,
Diệt lũ Cướp Cộng độc tài phản dân.
Quyết lòng đánh Cướp, diệt gian,
Cứu nguy dân tộc, bảo toàn Việt quê.

Đồ Quảng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét