Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

XUỐNG ĐƯỜNG TRANH ĐẤU CỨU QUÊ HƯƠNG - Thơ Thiên KimQuê hương "Thế kỷ thật đau thương!"
Đất Tổ non sông quá khẩn trương
Biển đảo Hoàng Trường giặc đã lấy
Nam Quan, Bản Giốc Cộng đã nhường
Tổ Quốc lâm nguy ngừng khóc hận
Tiếng gọi non sông: Hãy đảm đương
Toàn dân giữ vững từng tấc đất
Nước non cương quyết chẳng có nhường
Bao lần Nội giặc chia nhau bán
Bấy lần Dân Tộc phải đánh tan
Tại sao vùng đất đầy chiến lược?
Cộng Việt đem dâng Hán ngang tàng
99 năm trường chia ngoại Hán
Là phường mọt nước, đất tan hoang
Xuống đường lên án Cộng bán nước
Cả nước đấu tranh chẳng ngại ngần
Toàn dân quyết chiến giữ Quê hương
Tổ Quốc non sông đặt thượng cùng
Làm người dân Việt tròn nghĩa khí
Xứng danh Hồng Lạc, đẹp muôn phương...
Thiên Kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét