Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

ĐỐI ẪM - Thơ Huỳnh Tâm Hoài


Có sá chi đâu …mấy đoạn trường!
Bấm ngang ly rượu hớp sầu thương
Nầy bạn…! Cưa hai…cân tửu lượng
Đo xem sóng gió mấy dậm trường
Bạn hứng phong sương đêm nguyệt tận
Tôi cõng trời mây ướt mưa tuôn
Hai đứa ngang nhau đời mạt vận
Cùng lứa tuổi già bấu áo cơm
Một thuở yên hùng xưa có nhớ
Cũng buồn như một buổi rượu tan
Ngồi hứng tay không gom gió thổi
Bỏ vào trang sách hận cuồng phong
Sóng đỏ dội tràn từ phương Bắc
Cuốn phăng sữ sách bốn ngàn năm
Tống tửu …cớ chi buồn rưng mắt
Gập đầu tạ lổi với non sông
Cứ nhắc nhau chi hồn vọng quốc
Để buồn mà khóc cuộc tồn vong
Có hẹn…khi nao về cố xứ
Chắc rồi cũng chỉ một nấm xương!
Nâng ly cạn chén sầu viễn xứ
Đối ẫm…bạn-tôi uống tang thương

Huỳnh Tâm Hoài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét