Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

2019 Thương về Nam Quan & Bản Giốc - Thơ, Hoạ Hàn Giang Trần Lệ Tuyền - BS Phùng Văn Hạnh - Dân Nam - Ngô Văn Giai - Doãn Thường


Xuân về, nhớ Bản Giốc - Nam Quan,
Lệ đắng chia ly mãi ngập tràn.
Ngọn ải mây trôi, in sắc oán,
Đầu ghềnh thác đổ vẳng lời than!
Phi Khanh - Nguyễn Trãi vinh sông núi,
Tầu quỷ - ma Hồ nhục thế gian.
Thác nước còn đây, đâu ải cũ?
Đục ngầu, bọt trắng khóc tường tan!

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


Họa bài: Xuân về nhớ Nam Quan và Bản Giốc


XUÂN VỀ VỚI QUYẾT TÂM


Xuân về đất nước chẳng vinh quang
Dân chúng khổ đau, máu lệ tràn
Đất tổ nhường dần: thác, ải, đảo
Tài nguyên bán hết: sắt, nhôm, than
Nhân dân yêu nước lâm tù tội
Quốc hội, cộng quyền, làm Việt gian
Năm mới quyết tâm nung chí lớn
Đánh cho Cộng sản phải tiêu tan

BS Phùng văn Hạnh 

Họa:

Đồng Tâm!


Tết đến, khơi nguồn nhớ Ải Quan
Nhìn về Bản Giốc, hận dâng tràn
Tha phương khắc cốt hờn vong quốc
Viễn xứ ghi tâm oán ngất than
Hào kiệt thuở xưa bao chính trực
“Anh hùng” thời đại lắm mưu gian
Đông tàn, thoắt biến trôi năm cũ
Năm mới, đồng tâm, Cộng sản tan!

Dân Nam


Họa:

Xuân Về Nhớ Quê


Bạo quyền Việt cộng bọn tham quan,
Châu báu bạc vàng chất chứa tràn.
Nhà cửa khang trang nhờ cướp giựt,
Dân tình khốn khổ oán hờn than!.
Biên thùy đem bán cho Tàu khựa,
Biển đảo mất dần bởi kẻ gian.
Tết đến Xuân về thương cố quốc,
Quê cha đất mẹ loạn ly tan. 

Ngô Văn Giai

Virginia 


Họa:

Xuân xưa cảnh cũ! 

Từ thuở bần nông lên chức quan 
Đê hèn tham sống sợ tàu tràn
Biên thùy một dải dâng mang nhục
Cửa "khẩu" vài nơi nhượng chuốc than
Nguyễn Trãi - Phi Khanh lưu bởi dũng 
Nam Quan - Bản Giốc tận vì gian
Xuân xưa cảnh cũ còn đâu nữa
Chua xót lòng này bao nát tan 

Doãn Thường

Pasadena 8-2-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét