Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Nếu ai có hỏi. - Thơ ViVi


Nước non non nước ngậm ngùi
Nước đi đi mãi rũ vùi tình non !

Nếu ai hỏi quê Cha đất Mẹ
Sao đành lòng phải bỏ lìa xa
Con vạch tội độc tài đảng trị
Và nhà tù mọc khắp quê ta

Nếu ai hỏi “Màu Cờ” Tổ Quốc
Con ân cần cầm bút vẽ ngay
Nền vàng thương thương ba sọc đỏ
Cha ông gìn giữ đến hôm nay

Mẹ Việt ơi ! Nước non dâu bể
Lệ chia ly tràn ngập muôn phương
Trang sử Việt lụy thời vận mạt
Tiếng bi ai rụng khắp quê hương

Nếu ai hỏi sao cha buồn tủi
Tóc bạc rồi mà vẫn chưa qua
Con khẽ bảo tình nhà nợ nước
Phận làm trai nặng gánh Sơn Hà

Nếu ai hỏi bao giờ trở lại
Nơi Tổ Tiên mồ mả ông bà
Con sẽ chỉ “cờ sao” mị Quốc
Vứt sạch rồi con sẽ về ngay !

Vivi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét