Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Thơ Nhật Quang Phi HồChân thành giữ lệ chúc thăm nhau:
Khỏe mạnh an vui, khỏi phải giàu.
Mắt vẫn thấy trời muôn nét thắm,
Gối bền, dai sức, bước đều mau.

Miệng thường ngon bữa cơm đơn giản,
Trí vẫn tinh tường chuyện trước sau.
Nam nữ bạn bè đều quý chuộng,
Bốn mùa gân cốt chẳng hề đau.

Rộn ràng nhịp sống, chen theo kịp,
Đời mãi còn vui vạn sắc màu.
Xót cảnh binh tàn, thương phế khổ,
Mở lòng thương cảm, giúp cho nhau.

Nghĩa tình, nhân ái, chung vui sống,
Xã hội công bình, thăng tiến mau.
Đất tổ tàn qua cơn khổ nạn,
Nước non hoa cỏ thắm tươi màu.

Chúc mong quê cũ, người khai trí,
Biết trọng nhân quyền, biết phải chăng.
Thế giới văn minh nên học hỏi,
Bỏ trò gian hiểm, bịp, hung hăng.

Chúc tuân Chúa, Phật dạy yêu thương,
Xẻ phúc, chia may, nghĩa cúng dường.
Khiến kiếp phù sinh đều phước hạnh,
An bình nhân loại khắp muôn phương.

Nhật Quang Phi Hồ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét