Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

Khai Bút Đầu Năm - Thơ Trần Công/Lão Mã SơnĐầu Năm khai bút xin nguyện cầu :
Nhân loại trên bốn biển, năm Châu
không phân biệt màu da, quốc tịch
Thương nhau như huynh đệ một nhà.

Các quốc gia cạnh tranh quyền lợi
Hãy nên dùng đường lối ngoại giao.
Không nên gây khói lửa binh đao
Tránh chết chóc cho dân vô tội.

Xin Thượng Đế diệt Công Sản Tàu
Và Việt Công ác ôn, tàn bạo
Cho Dân Việt hạnh phúc ấm no
Thoát ách độc tài, sống tự do.

Xin cúi đầu cầu nguyện Phật Trời
Ra ơn dùng Thần lực,Thiên oai,
Cứu chúng sanh qua khỏi nạn tai
Diệt tận gốc dịch Corona, Covid.

Hoa Đô, Xuân Nhâm Dần, 2022

Trần Công/Lão Mã Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét