Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

THƯƠNG TIẾC DƯƠNG HUỆ ANH - Thơ Trần Công/Lão Mã Sơn


Đôi dòng thương tiếc Dương Huệ Anh

Bạn, người đạo đức lẫn tài danh

Bạn đi thân hữu ai cũng tiếc

Riêng Bạn lại vui mộng đạt thành.Được lên Tiên cảnh, miền cực lạc

Nơi không thù hận, không ân oán

Nơi rồi đây kẻ trước người sau

Chóng hay chầy cũng sẽ gặp nhau.


Hoa Đô , 19-02-2022

Trần Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét