Thứ Tư, 2 tháng 2, 2022

Tự Thán - TRẦN VĂN LƯƠNG Khai bút

 

Khai Bút Đầu Năm Nhâm Dần:

 

      Tự Thán

 

Cọp đến cười khành khạch,

Trâu vừa thôi lách chách.

Lời xưa trách ỉ ôi,

Nợ cũ đòi dai nhách.

Tai ách cứ lần khân,

Phúc phần sao lạch đạch.

Thân ì ạch rã rời,

Bệnh ghé chơi xoành xoạch.


           Trần Văn Lương

         Cali, Mùng Một Tết

            Nhâm Dần 2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét