Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

30 THÁNG 4, QUÊ HƯƠNG LỬA ĐẠN - Thơ NHƯ THƯƠNG

 

 

Lật trang sách ngày thanh bình êm ấm

Đồng lúa vàng quê Mẹ tiếng hoan ca

Tuổi thanh xuân em mắt nồng, môi thắm

Ôm vào lòng: Đất nước quê hương ta!

.

Rồi Bắc thuộc: Dân sống đời tăm tối

Một nghìn năm đô hộ: Hận trường ca!

Gương Trưng, Triệu thúc voi ngà dẫn lối

Tiếng vọng xưa lời "Nam Quốc Sơn Hà..."

.

Trang Sử Việt không bao giờ có chữ:

Tổ tiên ta "Đầu hàng giặc ngoại xâm"

Trận mạc xưa dẫu dặm ngàn tin dữ

Chiến sĩ hề! Bên vó ngựa nghìn năm

.

Thời dựng nước đã là giặc phương Bắc

Qua thăng trầm vẫn là giặc Bắc phương!

Cha Ông ta: Gươm thiêng ngời ánh mắt

Thế hệ sau ghìm súng giữ quê hương

.

Đêm hỏa châu áo lính trận màu biếc

Lẫn thịt xương nằm xuống chốn trận tiền

Nghĩa Dũng Đài và hồn tượng Thương Tiếc

Tiễn Anh về với Đất Mẹ uyên nguyên

.

Người tuẫn tiết máu đào vương áo trận

Hồn Anh Linh theo gió núi mây ngàn

Tháng Tư ơi! Triệu khăn tang còn vấn?

Vết thương xưa: Còn hận những hoang tàn!

 

Như Thương

(Quốc hận 47 năm: 30/4/1975 - 30/4/2022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét