Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

NHẮN LỜI - Thơ HUY VĂN

Tháng 4 Đen! Lại buồn thân vong quốc
Bồi hồi vang những đồng vọng mông lung
Tiếng hoài âm hay sông núi ngàn trùng
đang thổn thức trên từng dòng hận sử?!
 
Vai quang gánh, chân mỏi mòn viễn xứ
Bến lưu vong, khách mãi đợi con thuyền
Đất, Trời còn rấm rứt cuộc truân chuyên
Thương đất nước điêu linh trong cuộc sống.
 
Bao dâu bể vẫn chưa nguôi hy vọng
một ngày vui trong mắt lệ đoàn viên
Bến bờ xa nối sông núi ba miền
thành một dải non sông mùa thạnh trị.
 
Thương đất nước đọa đày vì ngạ quỷ
Dân lầm than giữa giả tạo phồn vinh
Ngày và đêm đang gánh chịu khổ hình
của áp bức, bất công và cuồng vọng.
 
47 năm nhục nhằn trong cuộc sống
47 năm tủi hận những ngày qua
47 năm máu, lệ vẫn chan hòa
47 năm tiếng lòng luôn thôi thúc!
 
Hãy vùng lên phá xiềng gông, tù ngục!
Nối vòng tay cùng dựng lại non sông
Đồng bào ơi! Hỡi nòi giống Lạc Hồng!
Chờ gì nữa! Hãy vùng lên...quang phục!

HUY VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét