Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

THÁNG TƯ NGŨ TƯỚNG VI THẦN - Thơ KIỀU MỘNG HÀ


1- Nguyễn Khoa Nam

Sinh vi Tướng - Tử vi Thần
Miền Tây Tư Lệnh quân dân thương vì:
Thanh liêm, cương trực, gan lì
Vang danh Tướng trẻ Trí-Bi-Dũng toàn
Chẳng hàng tuẩn tiết hiên ngang
Cần Thơ giữ được bình an đổi cờ

2- Lê Văn Hưng

Anh hùng An Lộc Bình Long
Quyết không sống nhục “Chín Rồng Miền Tây”
Bùi ngùi im lặng vài giây
Ôm con nhìn vợ... lưng quay súng rền
Hùng thiêng thanh sử nào quên

3- Trần Văn Hai

Độc dược ra đi vẹn chí trai
Kiên cường kiện Tướng Trần Văn Hai
Vinh danh hào kiệt đời sau luận
Khí tiết hùng anh đã hiển bày
Khấn vái ngài Phan, linh chứng giám
Thì thầm cụ Diệu, hiểu lời này
Thế thời phải thế... thôi đành thế
Uống cạn đỉnh hồng hồn nhẹ bay

4- Lê Nguyên Vỹ

Sinh bất phùng thời! Khổ quá ư
Lệnh trên “mật lệnh” thật hay hư
Lên tàu đi tản người chen chúc
Đổ bộ gánh gồng mệt ngất ngư
Những tưởng vờ thua, thành đại thắng
Nào hay mất đất, nhục thiên thu
Trời ơi Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ
Phát súng vi Thần hận Tháng Tư

5- Phạm Văn Phú

Chẳng bỏ tinh binh chẳng bỏ dân
Thế cờ khốn đốn giữa mùa Xuân
Thắng/thua nào phải bày binh trận
Còn/mất đâu ngờ đã định phân
Tư lệnh mà không quyền tự lệnh
Cầm binh chẳng giống Tướng ra quân
Đành thôi “ hạt đỉnh hồng ” pha rượu
Nốc một hơi cay, gặp tử thần

Kiều Mộng Hà
April 20th2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét