Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

GIỜ BỨC TỬ - TRÚC LANG OKC Hạ Mậu Tuất 2018


Quyết không mất Đặc Khu ! Giờ bức tử ?
Dân xuống đường bằng máu thịt băng xương !
Không cúi đầu trước nhục nhã Tông đường,
Bọn Hán tặc côn đồ toan nghiến bẹp ?
Chúng lầm tưởng trong vòng vây sắt thép,
Biến Ta ? Tân Cương! Tây Tạng ? Hoang đường !

Phải chém đâm bằm lũ quỷ Ma Vương !
Trong cuộc chiến thề không còn một bóng ?
Bởi sức mạnh búa đao phá triều phá sóng,
Vốn oanh oanh liệt liệt diệt quân Nguyên ?
Trận Vân Đồn trang Lịch Sử rừng thiêng,
Lửa thách thức cuồng điên nào chống nổi.

Sức công phá toàn dân Ta dữ dội ?
Quyết phanh thây lấy xác chúng làm bè !
Bùa yêu ma hết linh nghiệm bao che ?
Thì bạo lực đen ngòm kia phải chết,
Quyết thề giết chôn vùi sâu tử huyệt,
Bọn lâu la súc siểm phản Sơn hà !

Phải biến Ta thành thiết giáp quân xa !
Đạp bằng phá vỡ tím bầm mặt đất ?
Để giờ bức tử trong tim gan túi mật,
Dân đứng lên rung chuyển đổ Non Sông !
Giữ Vân Đồn Phú Quốc Bắc Vân Phong ,
Như diệt lũ ‘’Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn’’ !

Phải thay đổi màn đen thành Ánh Sáng ?
Khi ngục tù cất bước dậy oan khiên !
Đánh toang đầu bọn bè lũ tham quyền,
Quân thái thú rước giặc vào cướp Nước ?
Họa cơm áo rách tơi bời đứng trước,
Phải triệt tiêu giờ bức tử ? Vinh Quang !!!

TRÚC LANG OKC


Hạ Mậu Tuất 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét