Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Hãy Là Trăng - Thơ Nhược ThuSao em chẳng phải lại là trăng
Hãy cứ là trăng đêm cứ giăng
Giăng ở hồn nhau thêm khít nữa
Cho vừa lọt kẻ sợi tơ căng

Em hãy là trăng dù có khuyết
Khuyết giùm nhau nhé chút điêu linh
Nếu em vì khuyết không quay lại 
Ta vẫn ngồi đây khuyết một mình

Em hãy là trăng hãy là trăng
Đêm đêm thắp nhớ giữa cung Hằng
Nhớ quê nhớ ải đầu năm cũ
Vấy máu tiền nhân vẫn chửa tan

Em hãy là trăng lơ lửng sáng
Dẫu mùa chưa khuyết nỗi cô đơn
Lỡ mai đất nước  người xâm lắng
Vẫn có vầng trăng thắp tủi hờn

Nhưc Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét