Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Chùm Thơ Ý Nga


 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


CỜ CỘNG SẢN LUÔN TANH MÁU
“Bình” này bể, Lọ Hủ kia có sẵn
Quyền lực mềm, dẻo, cứng… xúm bám bìa
Cả nước Tàu lại mọc lắm mộ bia
Thử hỏi phía-lân-bang kia, ai sống?
 
Đã cộng sản sao biết thương nòi giống!
Thanh trừng nhau, chém giết rõ đại đồng
Tiến về đâu không trí thức, công nông?
Giấc huyễn mộng ôm viễn vông, sáo rỗng.
Ý Nga, 13.4.2018
 
 
QUỐC HẬN MÀ, ĐÂU PHẢI RIÊNG EM HẬN!
*
Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI
*
“Nhường cả hoa, nhòa cả hương”*
Ngày đêm bán “vốn” ai thương em cùng?*
Ván ba, ván bốn thẹn thùng.
Tiết trinh đảng bán, lạnh lùng biết bao!
 
Dân bao dung, đảng bung dao
Nhờ buôn thân xác đồng bào: giàu to!
Bao nhiêu tánh mạng học trò
Đảng đem táng mạnh vào lò mua dâm.
 
 Bao Lãnh Đạn chúng em
Ban Lãnh Đạo Vẹm ngày đêm dày vò
Có gì chống? Đảng dí cò!
Cháy lòng thảm cảnh đảng “cho lấy chồng”
 
Chống lầy-nhơ-nhớp được không?
Em đâu có chỗ đứng trong Quê mình!
Cứng chỗ đó, Đảng Yêu Tinh
Bán dân, hại nước “quang vinh” chỗ nào?
 
Đầu tiên” nào cũng: “Tiền đâu?”
Bán từ trái chuối, mo cau cũng tiền!*
Càng mau co chạy, càng phiền
Mất nhà: khiếu kiện? Triền miên nằm đường!
 
Phải giáp tiền: giải pháp trương
Chạy tiền đau cẳng. Đảng chường mặt khoe:
Toàn “cao đẳng” đỏ lòe loe
Lấn sân, cướp đất một bè thầu cai!
 
Cái Ô Tham Nhũng cố ai?
Toàn dân đều biết, chẳng khai cũng tường!
Rửa tiền, cán bộ bất lương
Rửa gì Quốc Nhục, nhiễu nhương miên trường?
Ý Nga, 8.3.2018
 
-Chữ đậm: nói lái và láy chữ
*Nhường cả hoa, nhòa cả hương”: không rõ tác giả
*Buôn thúng, bán mẹt cũng phải biết hối lộ thì mới được cấp phép
*Có nhiều phụ nữ phải làm “vợ” khắp thiên hạ, trong nhiều lần, qua tay nhiều “Tú Bà Thời Đại”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét