Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Nỗi Hận Tháng Tư - Thơ Bửu Tùng - dinhtuong - Duy Anh

ChoConBu.jpg
-

Vợ chết trên đường nhuộm tóc tang
Bồng con nuốt hận cảnh tan hàng
Đồng minh trọn khối lùi suôn sẻ
Cộng sản toàn phe tiến rộn ràng 
Bắc cưỡi ngông cuồng cơn sóng đỏ
Nam ôm ảo não lá Cờ Vàng
Bao nhiêu thế hệ dày công đắp
Lại thấy cơ đồ đổ ngổn ngang

Bửu Tùng
4/4/2019

1. Nỗi Hận Tháng Tư

Cảnh vật dường như cũng để tang
Lìa quê bỏ xứ lệ muôn hàng
Cơ trời dịch chuyển trông tường tận
Vận nước suy vi thấy rõ ràng
Chẳng kể anh em dòng máu đỏ
Không phân chủng tộc giống da vàng
Quân thù Bắc Việt theo truy sát
Nẻo rút quân thì biển chắn ngang

dinhtuong
4/4/2019

THÁNG TƯ ĐEN

Ôi tháng Tư đen, nước phủ tang
Con thơ, vợ chết, lịnh đầu hàng
Ván cờ chưa kết còn do dự
Canh bạc chửa xong chẳng rõ ràng
Giặc Bắc thắng nhanh, dương "vải đỏ"
Quân Nam thua vội, rủ kỳ vàng
Đồng minh bức tử, đau quân sĩ
Nuốt lệ căm hờn tức nghẹn ngang !

Duy Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét