Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

TRAI THỜi LOẠN - Thơ . Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Thưa quý thân hữu.
Nhân mùa Tháng Tư đen, tôi xin kính tặng quý vị bài thơ Trai Thời Loạn để quý vị đọc giãi khuây. 
             
Inline image
           
  TRAI THỜi LOẠN.

Chiến tranh khói lửa, nước nhiễu nhương
Trai Miền Nam Việt bước ra trường
Vội khoác chinh y ra chiến tuyến
Chống quân xâm lược giữ quê hương.

Ra đi chưa biết được ngày về
Lên đường tạm gác nghĩa phu thê
Từ giã song đường, con ứa lệ
Nhẹ tình phụ mẩu, nặng tình quê.

Bổn phận người trai cơn quốc biến
Đầu quân chống giặc vẹn câu thề
Hy sinh xương máu vì tổ quốc
Lắm kẻ ra đi chẳng trở về.

Inline image 
  
Bao năm lặn lội chiến trường xa
Phiên gác đêm mưa chạnh nhớ nhà
Chiến tranh khói lửa mong sớm dứt
Trở về làng cũ viếng Mẹ, Cha.           
Inline image

Hoa Đô, Mùa Tháng Tư đen
             Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét