Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

THÁNG TƯ… BUỒN, VUI - Thơ Dương Huệ Anh(Để tặng  NV Chu Tấn Ra Mắt sách)

Đời lắm buồn, nên phải gắng vui,
Ngày qua … như gió thoảng, mây trôi !
Bốn mươi, gánh nặng… lo thân thế,
Bẩy chục, vai ê,… biếng nụ cười!!
Baị, thắng..., quên sao cơn quốc biến,
Xuống, lên, có phải ý ông Trời !?
Cánh bằng, hơn một thời ngang dọc,
Cán bút bao năm tháng vẽ vời…
Lập Hội Tự Do Văn Nghệ Sĩ,
Tìm đường Phục Quốc, …hận chưa nguôi !!
Mừng Ra Mắt: “  Tấc Lòng Non Nước,
Bão Tuyết”, đau, tâm sự, những lời…
Chu Tấn tiểu huynh, xin chúc bạn,  
Viên thành  đại nguyện, độ cho người !!!…

Dương Huệ Anh
28/3/19  3.13 am

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét