Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

THÁNG TƯ ĐEN NHỚ BÀI CA CŨ NGỌN CỜ XƯA - Thơ Nguyễn Hữu TânNước Việt quang vinh mãi đón chờ
Cờ vàng sọc đỏ rợp trời mơ
Quê Cha dậy tiếng quân hành khúc
Đất Mẹ vang câu phục quốc thơ
Lấy lại sơn hà vui ý nhạc
Điễm tô non nước thỏa cung tơ
"Này công dân ơi...lời sông núi..."
Hãy đáp...xin đừng đứng ngó lơ

Hãy đáp...xin đừng đứng ngó lơ
Quốc ca ngày ấy mãi tôn thờ
Chuốc trau nghìn ý luôn thôi thúc
Nắn nót vạn lời thật khó ngơ
Nhớ ngọn cờ xưa bay phất phới
Thương bài ca cũ quyện trơ trơ
Trong ta còn mãi..."....công dân hỡi..."
Lời núi sông luôn mãi ngóng chờ

Lời núi sông luôn mãi ngóng chờ
Đuổi Tàu thât sở với thân sơ
Thớt voi Trưng Trắc gìn sông núi
Cọc nhọn Ngô Quyền chuyển thế cơ
Non lỡ nhớ NON tròn khúc hát
Nước trôi thương NƯỚC vững vần thơ
Đât Nam nghìn thuở vua Nam ở
Hán cẩu bao phen cứ sững sờ....

NGUYỄN HỮU TÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét