Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

(thơ song ngữ) YÊU EM của BÍCH XUÂN & THANH-THANH


Inline image

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét