Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

TÌNH CHA-Thơ Mai Xuân Thanh và Thơ Họa : Đức Hạnh-Đỗ Chiêu Đức-Liêu Xuyên-Trần Như Tùng-Minh Thuý-Lý Đức Quỳnh


TÌNH CHA
Nhân Ngày Lễ Cha "U.S.A. Father's Day
Sunday June 21/2020 "

Ai dắt con đi tới học đường
Thầm mong chóng lớn biết thân thương
Khuyên răn lễ nghĩa thường khiêm tốn
Dạy bảo điều hay phải nhún nhường
Trí đức chân thành yêu xứ sở
Tài năng trung thực mến quê hương
Tình Cha Núi Thái, cao vời vợi
Nghĩa Mẹ Cửu Long, vạn dặm trường...
Mai Xuân Thanh
Ngày 17/06/2020

Thơ Họa:

ĐỜI CHA
Cuộc sống thăng trầm luôn sống động
Tình Cha quyết liệt mãi can trường. 
(Thtk)

ĐỜI ta bão tố…dẫu ngăn đường
SỐNG đã kiên cường tỏ mến thương
THĂNG cánh tâm hồn yêu chính nghĩa
TRẦM nơi thế tục giữ khiêm nhường
LUÔN khai lẽ phải gìn chân lý
SỐNG nở hoa đời trọng cố hương
ĐỘNG lực sinh tồn ngời khí phách
TÌNH CHA QUYẾT LIỆT MÃI CAN TRƯỞNG.
Đức Hạnh
18 06 2020

CÔNG CHA

Vất vả bôn ba vạn nẽo đường,
Bao nhiêu gian khổ bấy tình thương.
Chống trời che nắng lòng không đổi,
Cuốc đất sa mưa dạ chẳng nhường.
Giáo tử hằng tri câu hiếu để,
Tề gia luôn giữ nếp thư hương.
Cả đời chìm nổi không ngơi nghỉ,
Vòi vọi ân cha mãi viễn trường !
  Đỗ Chiêu Đức
Lễ Cha 06-21-2020

ĐỨC ƠN CHA
Nhân Ngày Lễ Cha " U.S.A. Father's Day  
Sunday June 21/2020 "
(Hoạ 4 vần)

Đọc Xuôi: 
Cha ơn đức dạy đúng sai đường,
Tiết khí tình ân mãi mến thương.
Hoà hợp đệ huynh cao thấp kính,
Sướng vui chồng vợ dưới trên nhường.
Nhà non nước giữ gìn nhân nghĩa,
Đạo hạnh đời yêu dấu xóm hương.
Xa lánh rượu chè bài bạc tránh…
Cha ơn đức dạy đúng sai đường !

Đọc Ngược:
Đường sai đúng dạy… đức ơn Cha.
Tránh bạc bài, chè rượu lánh xa.
Hương xóm dấu yêu đời hạnh đạo,
Nghĩa nhân gìn giữ nước non nhà.
Nhường trên dưới vợ chồng vui sướng,
Kính thấp cao huynh đệ hợp hoà.
Thương mến mãi ân tình khí tiết…
Đường sai đúng dạy… đức ơn Cha !
Liêu Xuyên

LẬP CHÍ MÀ LO LIỆU

Cha dắt con đi mọi nẻo đường
Lăn vào cuộc sống luyện tình thương
Leo đèo lội suối đừng giây ngại
Vượt tố băng khơi chẳng phút nhường
Đất mở tâm hồn xây bản lĩnh
Sách dâng tri thức dựng thôn hương
Soi mình lập chí mà lo liệu
Xã hội văn minh chốn đấu trường.
Trần Như Tùng

CHA TÔI

Cha dẫn con đi đến học trường
Cha thầm hổ trợ biển yêu thương
Cha luôn hiểu rộng hay hoà nhã
Cha mãi nhìn xa khéo nhịn nhường
Cha sống từ bi nên hữu xạ
Cha hành bác ái tự nhiên hương
Cha đà cực nhọc hy sinh tất
Cha ví hàng cây rậm mát đường
Minh Thuý
     Tháng 6/19/2020

THEO BƯỚC CHA ĐI

Cha dẫn con lên núi mở đường
Xóm làng lui tới được thông thương
Đấu tranh với giặc càng cương quyết
Chung sống cùng dân phải nhịn nhường
Bướm trắng yêu hoa vờn thắm nhụy
Ong vàng quý mật góp ngào hương
Chân quê mộc mạc,không hèn đớn
Da ngựa bọc thây giữa chiến trường*…
Lý Đức Quỳnh
   19/6/2020

*Mượn ý thơ của cổ nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét