Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

CÔNG VIÊN THỜI COVID - Thơ Ai-Cơ Hoàng-Thịnh

Dắt chó đi dạo ở đâu? Dịch vụ dắt chó đi dạo nào rẻ?

Họdắt chó đi dạo;
Mình, hai lão dắt... nhau !
Chólăng xăng sục sạo;
Mìnhrệu rạo bước đau !

Đông rầu rầu rét mướt...
May  chút nắng lên !
Họung dung T-shirts;
Mình, co ro áo mền !

Ghế công viên trống vắng,
Mỏi cẳngchẳng dám ngồi !
Người thấy ngườilẳng lặng
Cố gắng tránh nhau thôi !

Cũng may còn được phép
Thể dục mùa  Vi”
Thay  cứ nằm bẹp
Trong nhà chờ... ra đi.

Ai- Hoàng-Thịnh
24/6/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét