Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

DƯỚI GIÀN HOA GIẤY TÍM - Thơ Song Ngữ - THANH THANH

                                                            
                                                          

DƯỚI GIÀN HOA GIẤY TÍM

        “Hôm nay chợt nhớ thương người
            chợt nhớ môi người
            tiếng ve ngày cũ rụng rời môi em...”
            (trong nhạc-phẩm “Nụ Hôn Ðầu”)
    
Dưới giàn hoa giấy tím
Lần đầu anh hôn em
Lũ ve sầu lên tiếng
                                        Mảnh trăng khuya bên thềm

Rồi thời gian qua mau
Anh theo học lên cao
Bỏ giàn hoa giấy tím
Với cuộc tình trăng sao

Từng lá thư viết về
Anh vẫn nhớ thôn quê
Nhớ giàn hoa giấy tím
Có em nghiêng tóc thề

Mỗi ngày một lần đến
Bên giàn hoa giấy xưa
Tiếng ve sầu nức nở
Nghe nỗi buồn vu vơ

Bây giờ mùa hạ về
Ôm một mảnh tình quê
Dưới giàn hoa giấy tím
Em hóa thành cây si
   
         NGÔ BÍCH LAN
                (France)UNDER THE PURPLE FLOWERS

“I suddenly remember and miss
I suddenly reminisce about his kiss
My lips bewitched with the old cicadas’ carol...”
(from the song “The First Kiss”)
   
In the purple flowers' shade
You kissed me the first kiss.
The moon lit its light of jade;
                                        The cicadas sang their song of bliss.

Then, time passed fast and blind;
You went to your studies above
Leaving the purple flowers behind
With such a dreamlike love.

In each letter sent to the old place
You said you still missed this start
With the purple flowers of grace
And this young and true heart.

I have come back each day alone
To see the old flowers obsess
And hear the cicadas groan;
I feel such a vague distress.

I have nurtured my pastoral love
Now that summer is back to see
With the purple flowers above
I’ve become an amorous banian tree.
  
Translation by THANH-THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét