Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

MỘNG .. Thơ Tuyết Phan

 


Lá  đổi màu Thu bóng ngã vàng
Chiều buồn u uẩn kéo mây sang
Hồn  thơ chấp cánh tơ vương mộng
Một khối tình si cõi địa đàng....

Tuyết Phan 
Một  ngày vào thu 21/09/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét