Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

ĐẦU NĂM TỰ CHÚC - Thơ hoạ : Hồ Nguyễn - Trang Châu - Sông Thu - Đặng Xuân Linh - Minh Thuý Thành Nội
KIỂM MÌNH

Tuổi đếm cao dần kiểm lại ta
Buồn ơi cố diệt khỏi thân già
Sao hoài nặng trĩu hồn dân tộc
Cứ mãi thâm trầm chuyện quốc gia
Nắng sớm khơi bùng cơn bão loạn
Trăng tàn dập tắt sóng thu ba
Quê nhà khắc khoải tình non nước
Dẫu mái đầu sương bước xế tà

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 1/5/2022

Thơ chúc Năm Mới 2022

Tự chúc lòng nhàn, cả bạn ta,
Lời thơ thanh thản giúp không già.
Mừng nơi an thiện, vui tâm trí,
Chúc bạn khang lành, thấm phúc gia.
Tre thẳng nào e làn gió tuyết,
Người ngay vẫn quý đấng tài ba.
Thu xưa lìa xứ, nương quê lạ,
Tim dạ rõ phân chánh hoặc tà.

Đặng Xuân Linh
06-01-2022

ĐẦU NĂM TỰ CHÚC

Đầu năm nâng cốc một mình ta
Tự chúc an vui sống cảnh già
Thi hội, nôn nao tay vẫy bút
Cửa nhà, êm ấm chuyện tề gia
Tâm hồn thanh thản luôn gần chánh
Cuộc sống bình yên chẳng đụng tà
Hai lẻ hai hai đầy phước lộc (*)
Kéo dài may mắn đến hai ba (**)

Sông Thu
(*) 2022 (**) 2023

TỰ CHÚC

Năm mới mừng ta, tự chúc ta,
Chúc ta quên tuổi để không già.
Trên vai mãi nặng tình non nước,
Dưới mắt chu toàn nợ thế gia.
Câu thẳng e gì cơn gió chướng,
Lời ngay đâu ngại lớp phong ba.
Một đi không ngoảnh đầu quay lại,
Bút vẫn phân chia rõ chánh, tà.

TRANG CHÂU
Montréal 01-01-2022

HỌA: TÂM VUI THANH THẢN

Năm sang tự chúc phúc mừng ta,
Thi phú giúp cho chẳng thấy già.
Ngày tháng quẩn quanh lo thế sự,
Năm qua cũ mới sợ oan gia.
Bể trần gió chướng luôn quay cuốn,
Biển thế cuồng phong mãi lộng ba.
Thanh thản ngắm nhìn hoa nở rộ,
Tâm vui hứng đón ánh dương tà.

HỒ NGUYỄN 
(02-01-2022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét