Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

"TRƯỚC NGÕ XUÂN TREO" - Thơ THÁI HUY và BÀI HỌA

 

TRƯỚC NGÕ XUÂN TREO  

Trước ngõ xuân mơ đã thập thò,

Nhưng nào Covid để yên cho.

Mốt thêm biến thể ngầm đe dọa,

Nay cộng nhiều pha thấy phát lo.

Thuốc chẳng ra chi chờ mỏi mắt,

Người thời lăn đó quấn quanh mo.

Mỗi giờ tin tức loan nghe khác,

Mượn chén cho say tít ngủ khò? 

Thái Huy (Jan.10/22) 

HỌA: XUÂN NGẠI VÀO 

Xuân sang ái ngại dáng lò thò,

Trước ngõ chưa vào sợ chẳng cho.

Covid nhe răng vồ cắn dọa,

Biển đông hùng hổ đốp thêm lo.

Phố phường vắng vẻ còn e ngại,

Thôn xóm đìu hiu khiếp quấn mo.

Cha mẹ hoảng hồn kinh mất vía,

Trẻ thơ yên giấc ngáy khò khò. 

HỒ NGUYỄN (17-01-2022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét