Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Mùa Xuân - Cầu Nguyện - Thơ Dương Huệ Anh


Lại một mùa Xuân đến, bạn ơi, 
Trăm hoa đẹp nở để hòa vui…
Tương tranh, cuộc sống từ vô thủy, 
Quên nỗi buồn, qua những nụ cười !

Thế giới vẫn trong cơn khủng hoảng,
Dịch Co (vid), hạ mấy triệu hơn rồi… 
Hai năm khủng bố dân vô tội, 
Bốn biển, năm châu… máu, vẫn rơi …

Những cuộc chiến tranh vô ý thức
Giết nhau vì ngã chấp, tham sân… 
Bàng môn, tả đạo…thêm tà thuyết…
Đốt sách, phanh thây…học bạo Tần !?

Để cướp quyền, chuyên chế, độc tài,
Hít, Lê, Mao, Xít …khác gì ai… 
Vua và Chúa, mấy thời phong kiến,
Tham, dốt, hèn …mưu giả mệnh Trời…

Xin Chúa trên cao, các Thánh Thần, 
Phép lành ban, Phật mở Bi Tâm… 
Độ mình, độ chúng…trì tu Đạo…
Diệt hết Tham, Sân…những lỗi lầm…!!

21/01/22 
 Dương huệ Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét